MCR
01
   

RESTAURATIE

Restauratie en beheer van het cultureel erfgoed waarbij wij advisering op het gebied van
- onderhoud
- brandpreventie
- verantwoord inpassen van technische installaties
- hergebruik van monumenten eventueel in samenwerking met ‘moderne’ architecten

met behoud van de monumentale waarde, als onze belangrijkste taak zien.
Statistieken